Zdravie

VZDELANIE UKF FSVaZ Katedra psychológie zameranie klinická a poradenská psychológia UKF FPV Katedra pedagogickej a školskej...

Strečing svalová relaxácia a strečing všeobecná aktivácia tela posilňovanie posturálnych svalov učenie vzťahu medzi pohybom, dýchaním a svalovou...